na
Hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về bầu cử đại biểu Quốc hộivà HĐND các cấp”
Hưởng ứng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2016 sẽ được tổ chức vào ngày 23/5/2021. Đồng thời giúp mọi người dân phát huy tinh thần chủ động học tập, tìm hiểu pháp luật; nâng cao hiểu biết pháp luật, mục đích, ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.
Liên kết web site
(Chú thích: Phường xã được sắp xếp ưu tiên theo số lượt truy cập được ghi ở trên)
Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 07 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 1548
Trước & đúng hạn: 1548
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:04/07/2022 19:25:18)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CỔ THÀNH - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Nguyễn Văn Mạnh- Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203582265

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 16
Tất cả: 9,926