NÔNG THÔN MỚI
THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG TRỪ SÂU BỆNH HẠI LÚA XUÂN 2022.
09/06/2022 10:24:59

Kính gửi: Các ông trưởng KDC cùng toàn thể xã viên trong toàn HTX.

          Hiện nay, lúa xuân cấy sớm (cấy bằng mạ sân và mạ dược) đang thời kỳ trỗ đến trỗ thoát, các trà lúa còn lại đang phát triển đòng đến thấp tho trỗ. Những ngày qua thời tiết tương đối mát, nhiệt độ trung bình từ 25-28 độ C. Cây lúa xuân sinh trưởng và phát triển thuận lợi.

          Qua điều tra của cán bộ Trung tâm dịch vụ nông nghiệp thành phố và cán bộ HTX ngày 24 tháng 5 năm 2022 thì thấy trên đồng ruộng Cổ Thành hiện nay là: Bệnh đạo ôn lá, bệnh khô vằn, bệnh vàng lá, sâu cuốn lá nhỏ, rầy, chuột….đang gây hại. Sâu cuốn lá nhỏ: trưởng thành đang bắt đầu vũ hoá rải rác với mật độ cao trung bình 0.1-0.5 con/mnơi cao 1-2 con/m2. Trong những ngày này bướm vẫn tiếp tục vũ hoá và đẻ trứng tập trung trên các giống Đài thơm, TBR-225, BC-15, Nếp…ở các ruộng xanh tốt, bón thừa đạm, gần làng. Với điều kiện thời tiết hiện nay tương đối thuận lợi cho sâu phát sinh, phát triển. dự kiến sâu non sẽ phát sinh trong vài ngày ngày tới và gây hại trên các trà lúa ( đặc biệt là các trà lúa sắp trỗ và đang trỗ). Rầy lâu, rầy lưng trắng đang phát sinh mạnh, mật độ trung bình 300-500 con/m2 nơi cao 800-1000 con/m2, rầy trưởng thành vẫn đang tiếp tục đẻ trứng. Dự kiến rầy non sẽ nở rộ trong các ngày tới với mật độ cao, nguy cơ bộc phát rầy giai đoạn cuối vụ là rất lớn. Ngoài ra bệnh khô vằn vẫn đang tiếp tục gây hại mạnh trên các trà lúa, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá, chuột… gây hại rải rác.

Trước tình hình đó HTX dịch vụ nông nghiệp đề nghị:

1. Các ông trưởng khu và bà con xã viên thường xuyên thăm đồng, nắm chắc tình hình, diện tích, mật độ sâu cuốn lá nhỏ, rầy nâu, rầy lưng trắng và các đối tượng dịch hại khác, để có biện pháp phòng trừ kịp thời.

 2. Kiểm tra mật độ sâu cuốn lá nhỏ để không phun đại trà, chỉ phun ở  những trà lúa chưa trỗ hoặc đang trỗ, diện tích có mật độ sâu non cao trên 20 con/m2. Thời gian phun: từ ngày 28/5 đến 3 tháng 6 năm 2022.Thời điểm phun: phun thuốc vào chiều mát, không phun vào sáng sớm hoặc trời nắng nóng. Sử dụng các thuốc đặc trị để phun trừ sâu cuốn lá nhỏ như: Voliam targo 63SC, Vitako 40WP, Solo 35EC, Takumi 20WG, … Phun theo liều lượng hướng dẫn trên bao bì. Nếu mật độ sâu cao trên 50con/m2 phải phun kép hai lần cách lần một 3 ngày, phun gặp mưa phải phun lại ngay.

3. Chỉ đạo bà con kiểm tra tình hình rầy nâu, rầy lưng trắng nếu thấy mật độ rầy từ 2000 con/m2 hoặc 50 con/ khóm trở lên cần phải tiến hành phun trừ ngay bằng thuốc đặc trị như: Chess 50WG, Vua chec 600WG, Oshin 20WG. Khi phun xong 2,3 ngày phải kiểm tra lại nếu mật độ rầy con cao phải phun nhắc lại lần 2.

4. Tiếp tục hướng dẫn bà con nông dân phòng trừ triệt để các đối tượng dịch hại khác trên lúa xuân như: bệnh khô vằn, bệnh đạo ôn, bệnh vàng lá…. bằng  các thuốc đặc trị.

5. Đề nghị Đài truyền thanh cơ sở dành thời lượng thích hợp để đưa tin về tình hình dịch hại và biện pháp phòng trừ để bà con nông dân phòng trừ kịp thời hiệu quả./.

Trên đây là thông báo của HTX dịch vụ nông nghiệp Cổ Thành đề nghị bà con xã viên trong toàn phường phòng trừ dịch hại được đồng loạt.

                 Nơi nhận:                                       T/M. HTX DV NÔNG NGHIỆP

          -TT UBND Phường;

            -Các KDC;

            -Đài TT;

            -Lưu HTX;

                                                                 TRẦN VĂN THẾ

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 12 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 2350
Trước & đúng hạn: 2350
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:03/12/2023 00:28:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CỔ THÀNH - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Cường- Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203582265

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 2
Tất cả: 54,456