TỔNG QUAN
Đền thờ Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư
15/04/2021 03:50:57

Tóm tắt về cuộc đời kháng chiến chống quân Nguyên Mông xâm lược của một danh tướng tài ba, Nhân Huệ Vương: Trần Khánh Dư

Trong công cuộc võ công vệ quốc, bảo vệ tổ quốc, Nhân Huệ Vương: Trần Khánh Dư, ông là một danh tướng tài ba đã tham gia trực tiếp trọn vẹn trong ba lần chống quân xâm lược Nguyên Mông ( 1257 - 1258, 1287 -1288 ) trong ba lần phải kể đến chiến công tiêu diệt 100 đại chiến thuyền và trên 70 vạn thạch lương cùng khí giới của triều đình nhà Nguyên lần thứ 3 ( 1288 ) trên phòng tuyến Vân Đồn ( Sông Mang địa danh xã Quan Lạn ngày nay ). Đó là một trận đánh thần kỳ, độc đáo có một không hai trong giai đoạn thuỷ quân thời bấy giờ, Trận đánh còn có ý nghĩa to lớn tiến tới đại thắng toàn diện trên các mặt trận kết thúc vĩnh viễn sự xâm lược của đế quốc Nguyên Mông. Nhân Huệ Vương:Trần Khánh Dư một người trung quân ái quốc, một vị tướng lừng danh của dân tộc, không chỉ có tài năng quân sự trong ba lần Kháng Bắc - Địch Nam, Bình Man, ông còn là một nhà lý luận quân sự sắc bén, tham gia lập công trong nhiều sự kiện quan trọng của triều thần.

Gần nửa cuộc đời của ông từng gắn bó vào sinh ra tử cùng với quân và dân Vân Đồn để chấn giữ nơi tiền tiêu cửa biển vùng Đông Bắc của tổ quốc. nhờ công ơn to lớn của ông nhân danh xã Quan Lạn - Vân Đồn tôn ông là: Thành Hoàng Làng, xây dựng đền thờ ông, đền được trùng tu tôn tạo lại năm 2011

Kết quả giải quyết TTHC
Đến tháng 02 đã giải quyết:
100%
Số hồ sơ xử lý: 246
Trước & đúng hạn: 246
Trễ hạn: 0
Tỉ lệ trễ hạn: 0%
Chi tiết
( Cập nhật lúc:26/02/2024 07:34:59)

TRANG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ PHƯỜNG CỔ THÀNH - THÀNH PHỐ CHÍ LINH

Trưởng Ban Biên tập: Ông Vũ Văn Cường- Chủ tịch UBND phường

Địa chỉ: UBND phường Cổ Thành, thành phố Chí Linh, tỉnh Hải Dương

Điện thoại: 02203582265

Email: 

 
Đang truy cập: 1
Hôm nay: 3
Tất cả: 55,444